BiteLock

BiteLock

BiteLock

är till för att konstruera byggstommar med hög pression och skapa en bra bärförmåga som undviker mekaniska förbindelser i metall. Genom att använda en gammal välbeprövad teknik inom traditionellt byggande med hjälp av dagens teknik i ett material som KL-trä och limträ.

BiteLock ska bidra till ett mer hållbart byggande genom att inte använda någon typ av fästdon i metall. De fästdon som används idag för att ansluta stommaterial i trä är ofta utformade i metall till skillnad från dessa förband. Genom att förhindra ett stort antal fästdon som skruv, spik och vinkeljärn etc. blir ergonomin på byggarbetsplatsen bättre och risken för utslitningsskador reduceras. Detta medför att montaget enkelt kan ske med hjälp av en kran och byggtiden för en trästomme reduceras.

Stommaterialet som kommer till byggarbetsplatsen ska vara klara för att monteras samma dag. Olika förband ska finnas för olika delar på byggnader, det finns förband för hörn, bjälklagets långsida, vägg till vägg, nock, takstol etc. Stommen prefabriceras i fabrik och transporteras ut på byggarbetsplatsen så att den kan monteras som ett pussel eller lego. Med hjälp av den geometriska utformningen av förbanden och egentyngden skapas ett självlåsande system, för alla delar av stomsystemet.

Denna typ av stomlösning medför att demontering eller tillbyggnad av konstruktionen blir enklare genom att lyfta isär bjälklag och väggelement på samma sätt som det monterades. Genom att inte använda någon typ av mekaniska förbindelser i metall blir sortering enklare eftersom stommen enbart är i trä. Bjälklag och väggelementen går även att återanvända till nya byggnader eller för att flytta byggnader.

Genom att använda sig av BiteLock-systemet skapas nya möjligheter i konstruktioner av KL-trä. Vi har utvecklat en visualisering av en konceptbyggnad för demonstrera potentialen i en fullskalig stomme med BiteLock-systemet.