Möjligheter

Möjligheter

Koncepthus

Vi planerar att bygga en konceptbyggnad för att visa upp BiteLock-systemet i verklig storlek. För att få möjligheten att kunna verifiera olika delar som möjliggör mer djupgående experiment på produkten.

Woodbes huvudinriktning

är att driva utvecklingen av BiteLock. Samtidigt erbjuder vi konsulttjänster inom byggnadsteknik och stödjer andra företag med konstruktionsberäkningar och ritningar. Vi kombinerar vår passion för innovation med teknisk expertis för att erbjuda helhetslösningar och stödja tillväxten inom byggbranschen.

Möjligheter med BiteLock

Vi på Woodbe vill vara med och göra valet enklare att bygga i trä och bidra med smartare lösningar. Genom att utnyttja det industriella byggandet till en högre grad kan vi underlätta montaget och göra byggandet mer hållbart. Vi ser möjligheten att utveckla byggbranschen med nytänkande och våga prova nya metoder för att visa vad som är möjligt.

Tveka inte på att höra av er till oss.​

Skulle ni vara intresserade att bygga med Bitelock-systemet och ta del av de möjligheter som finns, får ni gärna höra av er.​