GDPR

Om du skickar e-post till oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter. Om du skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande samt genom att i förekommande fall föra det vidare till ratt mottagare inom Woodbe Engineering AB.

Den lagliga grunden för rutinmässig hantering av e-post ar vart berättigade intresse av att e-post meddelanden hanteras och besvaras, vilket döms tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter.

Fundera en extra gång innan du nämner någon annan person i ditt e-postmeddelande till oss. Även om sådana personuppgifter behandlas av stöd av ett berättigat intresse, men det kan vara svårt eller till och med omöjligt för oss att informera individen om att dennes personuppgifter behandlas i detta fall. Ta hand om dina medmänniskor och namn endast andra personer än dig själv om du anser att det är nödvändigt.

Undvik också att skicka känsliga personuppgifter i ditt e-postmeddelande såsom, uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter som behandlas av oss i detta syfte är desamma som du anger i ditt meddelande. Vanliga exempel på personuppgifter som inkommer till oss på detta sätt är namn, adress, e- postadress, telefonnummer och befattning.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Efter att kommunikationen/ärendet har avslutats kommer vi, beroende på innehållet i ditt e- postmeddelande, antingen radera meddelandet eller arkivera det i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilka rättigheter har du?

Woodbe Engineering AB ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, besök integritetsskyddmyndigheten (IMY). På hemsidan finns även kontaktuppgifter till ossö