Woodbe Engineering

Vi förädlar KL-trä till smarta lösningar

Woodbe jobbar med att utveckla byggandet genom lösningar som ska göra det enklare att välja trä. Vi kombinerar traditionella metoder med dagens teknik. Målet är att förenkla KL-trä konstruktioner och främja ett miljövänligare byggande.

Ett självlåsande stomsystem i korslimmat trä. Systemet är utvecklat för att bidra till ett mer hållbart byggande genom att undvika skruv, vinkeljärn och andra förbindelser av metall med fokus på att reducera montagetider.

Woodbe har fått beviljat stöd från Vinnova för att genomföra experiment på BiteLock till högre nivå.

Våren 2021 fick Woodbe beviljat stöd från vinnova för att möjliggöra vidare verifiering av BiteLock. Woodbe kommer tillsammans med RISE genomföra tre stycken olika experiment på BiteLock-systemet för att samla indata på hållfastheten. Experimenten ska sedan analyseras i FEM med hjälp av POJI AB, experimenten kommer att jämföras med FEM analyserna för att möjliggöra dimensionering av systemet med hjälp av virtuella miljöer. Detta är en stor möjlighet för Woodbe då de kommer att öka verifiering av systemet och i teorin kunna dimensionera BiteLock med viss säkerhet från verkliga experiment. Det är inte bara hållfastheten som är viktig för Woodbe i detta projekt utan även produktion och montage. I och med att BiteLock ska produceras och monteras ökar Woodbe sin förståelse över hur BiteLock kan bearbetas och sedan hur det fungerar i montage. En nära kommunikation med Stenebyskolan som kommer att bearbeta KL-trät ökar möjligheten att effektivisera produktionen av BiteLock. Läs mer här

Beviljad patent för BiteLock

BiteLock har blivit beviljad patent och det är något vi på Woodbe är stolta över då det är ett viktigt steg för innovationen och företaget. Patenten skapar en trygghet i att kunna dela med sig av produkten och dess funktion till allmänheten.

Tillverka i Trä - där företag inom träbyggnadsbranschen jobbar för en ökad tillverkning i trä

Woodbe är nu ett medlemsföretag i Tillverka i Trä. Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. De jobbar mot att företagen ska kunna utvecklas med nya lösningar och smartare processer. Projektet pågår i tre år (2019-2021) och innebär att människor inom byggbranschen kan utnyttja och dela olika kunskaper med hjälp av gemensamma workshops där det öppnas upp för att diskutera möjligheter och problem. Tillverka i Trä kommer sedan att leva vidare för att bidra till att öka hållbart byggande i trä och fortsätta med nya projekt framöver. Woodbe fick upp ögonen för Tillverka i Trä efter en workshop som gav ett större kontaktnät vilket kunde möjliggöra en vidareutveckling inom företaget. Att vara medlem i projektet är även ett bra sätt att dela med sig av kunskaper inom branschen och utvecklas tillsammans för att göra valet enklare att bygga med trä. Läs mer här

Med sina dryga 100 medlemmar arbetar Paper Province aktivt mot globala hållbarhetsmålen agenda 2030.

Paper Province är ett företagskluster som hjälper nya och etablerade företag med koppling till skogen. Basen för Paper Province är placerad i Karlstad där de tillsammans med medlemmar, kommuner, regioner och akademi arbetar för en hållbar utveckling. Med skogen som bas och stävan efter de globala målen inom Agenda 2030 gör de en avgörande insats för samhället. Paper Province hjälper företag att utveckla och lansera hållbara idéer med koppling till skogen. De kopplar samman aktörer som med samarbeten har större potential att utvecklas. Woodbe ser detta medlemskaps som en stor möjlighet att utvecklas tillsammans med andra företag.
-Att vara en del av Paper Province och använda deras stöd för att växa som företag är ett starkt hjälpmedel och öppnar dörrarna för nya möjligheter inom bioekonomin säger Filip Palosaari medgrundare av Woodbe.
Läs mer här

Student på Karlstads universitet skriver examensarbete om BiteLock

Under våren 2021 genomförde studenten Linus Ekhagen sitt examensarbete på Karlstads universitet som sista steget på sin civilingenjörs utbildning inom maskin- och materialteknik. Linus arbetade på POJI AB under denna period där han gjorde 3D-analyser på modulhus. Det var via POJI Woodbe fick kontakt med Linus. POJI och Woodbe träffades tidigare under året på en workshop där företagen såg möjligheter för ett framtida samarbete. Linus gjorde en FA-modellering på BiteLock-systemt som examensarbete med syftet att skapa en simuleringsmodell som ska förutspå fysiska experiment som ska genomföras senare under 2021. Läs mer om fysiska experimenten här: 3d modellen Linus har gjort är uppbyggd av olika parametrar som definierar KL-trät materiella egenskaper. Modellen ger då tillförlitliga resultat som är ett bra substitut till fysiska prover. Analyser som genomförs i virtuella 3D-miljöer är mer tidseffektivt och det är enkelt att justera parametrar, det är ett bra verktyg för utvecklingen av BiteLock. Linus examensarbete skapar en stark grund för Woodbe och deras utvecklingsarbete inom korslimmat trä. Att tillsammans med 3D-analyser och fullskaliga experiment kunna beräkna hållfastheten för BiteLock är ett stort steg för verifiering av systemet. Ett stort tack till Linus och POJI för ett bra arbete och hoppas på mer samarbeten i framtiden! LinkedIn artikel POJI AB Läs hela examensarbetet här

SKAPA innovationspris för Värmlands län 2020

Den 15:e september 2020 fick vi på Woodbe äran att ta emot SKAPA – innovationspris för Värmlands län med produkten BiteLock. Förutom äran gav det också en bekräftelse om att det var en intressant innovation och ett intresse från allmänheten. Woodbe var sedan med och tävlade med sitt bidrag i rikstävlingen mot de andra länsvinnarna i den årliga innovationstävlingen, vinnaren gick hem 500 000kr rikare men framförallt den stora äran. Tyvärr räckte inte riktigt Woodbes bidrag hela vägen men vi känner en stolthet över att blivit tilldelade innovationspriset i Värmlands län.
Artikel i NWT
Almi nyheter

Genom att använda sig av BiteLock-systemet skapas nya möjligheter i konstruktioner av KL-trä. Vi har utvecklat en visualisering av en konceptbyggnad för demonstrera potentialen i en fullskalig stomme med BiteLock-systemet.

Tveka inte på att höra av er till oss.

Vi är flexibla och redo att samtala.