Dymlingar

Dymlingar

Dymlingar har använts genom byggnationers historia över hela världen. Dymlingarna är ofta av högre träklass och torkas ut innan de monteras i stommen för att sedan svälla och nypa samman de olika konstruktionerna. Woodbe utformar dymlingarna speciellt för BiteLock i två olika former för olika användningsområden. Den vänstra i bilden nedan är till föra att hålla samman elementen i plan. Den högra dymlingen i bilden har som funktion att hålla samman våningen som placeras ovanpå den andra våningen.