Hållbarhet

Hållbarhet

Att bygga i trä har blivit ett mer vanligt alternativ på grund av hållbart byggande som har varit en viktig del under de senaste åren. Vi på Woodbe vill vara med och utveckla det hållbara byggandet genom att bidra till smartare och bättre lösningar för att underlätta valet att bygga mer hållbart. Därför har vi utvecklat en lösning för trä konstruktioner i KL-trä, där nya infästningsmetoder används genom gammal fingerskarvnings teknik fast utvecklat i ett nyare material som KL-trä och med hjälp av dagens teknik. Dessa förband kallar vi för BiteLock förband som har en unik geometri för att skapa ett självlåsande system i hela stommen.

Förbandet ska bidra till ett mer hållbart byggande genom att inte använda någon typ av förbindare av metall. De fästdon som används idag för att mekaniskt fästa samman KL-träelement är oftast utformade i metall till skillnad från de förband som undersökts i det presenterade arbetet som inte innehåller något annat material än trä. Genom att förhindra ett stort antal fästdon som skruv, spik och vinkeljärn m.m. minskar mängden fysiskt arbete på byggarbetsplatsen vilket kan förbättra arbetsmiljön och minskar risken för utslitningsskador.