Teknik

Teknik

BiteLock och de produkter vi tillverkar kommer alla utgå från samma princip vilket är hållbarhet och enkelhet. Vi kommer att kombinera traditionella metoder med dagens teknik och ett modernt material. Lär mer ingående nedan om de olika delarna vi kombinerar för att tillverka BiteLock. 

Om KL-trä

KL-trä som är en förkortning av korslimat trä är ett stommaterial utav massivträ. Det består av ett udda antal lager (3-7) av sammanfogade brädor som är fastpressade mot varandra och sammanhållna av lim. De är tillverkade genom att brädor är placerat vinkelrätt mot varandra vilket medför att de yttre skikten alltid är parallella med varandra. I och med att KL-trä är uppbyggt som det är får materiet en hög hållfasthet förhållande till sin egentyngd.

Med tanke på hur effektivt KL-trä är att jobba med och den stora spännvidden som går att uppnå med KL-träs bärförmåga gör så att arkitekter och ingenjörer tycker att KL-trä är ett attraktivt material. Med dessa fördelar har produktionen av KL-trä ökat.

CNC-maskiner

CNC är en förkortning på computerized numerical control, det är en typ av tillverkningsmetod. Ett program skapas i datorn för att styra hur ett verktyg ska forma önskad detalj, det läge verktyget har ska även kontrolleras och rättas till så att andra maskinfunktioner kan styras. Fräsning är en metod som kan användas i CNC-maskiner för att avverka material för att få fram önskad detalj med hög precison. Genom att utnyttja denna teknik kan vi på Woodbe utfroma förband som har en säker och bra passform för att göra montage smidigt och skapa en stabil stomme.​​

När vi på Woodbe förädlar KL-träelementen kommer vi att använda oss av CNC maskiner. CNC är en förkortning av computerized numerical control, det är en typ av tillverkningsmetod där ett program som skapas styr över hur tillverkningen ska ske. Mer specifikt kommer vi att använda oss av en CNC fräs för utformningen av BiteLock, detta medför en hög precision och ger oss möjligheten att förädla KL-träelementen exakt som vi vill. Geometrin som skapas utav CNC maskinen kommer att sammanfoga KL-träelementen till en stabil stomme som enkelt kan monteras ihop.

Traditionella förband i trä

Över hela världen har trä använts som konstruktionsmaterial flera hundr år. Det är komplexa konstruktioner som bärs av trä som sammanfogas med hjälp av noga genomtänkta geometriska former.  Ett typsikt förband som vi ser ofta än idag är rännknutar, det är hörnen på de klassiska timmerstugorna. Detta är ett exempel på en hel uppsjö av traditionella förband som har använts eller fortfarande används inom det traditionella byggandet. Att använda geometrin för att binda ihop stommen är något vi på Woodbe anpassar till dagens teknik i ett modernt material.